Generalforsamling

2024

Ordinær generalforsamling onsdag d. 22/5-2024 kl. 19.00

2023

Ordinær generalforsamling onsdag d. 24/5-2023 kl. 19.00

2022

Ordinær generalforsamling tirsdag d. 31/5-2022 kl. 19.00

2021

Ordinær generalforsamling onsdag d. 29/9-2021 kl. 19.00

2020

Ordinær generalforsamling onsdag d. 2/9-2020 kl. 19.00

2019

Ordinær generalforsamling tirsdag d. 28/5-2019 kl. 19.00

2018

Ordinær generalforsamling onsdag d. 16/5-2018 kl. 19.00

2017

Ordinær generalforsamling onsdag d. 10/5-2017 kl. 19.00

2016

Ordinær generalforsamling onsdag d. 11/5-2016 kl. 19.00

2015

Ordinær generalforsamling onsdag d. 6/5-2015 kl. 19.00

2014

Ordinær generalforsamling onsdag d. 7/5-2014 kl. 19.00

2013

Ordinær generalforsamling tirsdag d. 7/5-2013 kl. 19.00

2012

Ordinær generalforsamling torsdag d. 10/5-2012 kl. 19.00

2011

Ordinær generalforsamling mandag d. 16/5-2011 kl. 19.00

2010

Ordinær generalforsamling tirsdag d. 18/5-2010 kl. 19.00

2009

Ordinær generalforsamling torsdag d. 14/5-2009 kl. 19.00

2008

Ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 5/6-2008 kl. 19.00

Ordinær generalforsamling tirsdag d. 20/5-2008 kl. 19.00

2007

Ordinær generalforsamling tirsdag d. 15/5-2007 kl. 19.00

2006

Ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 16/5-2006 kl. 19.00

Ordinær generalforsamling tirsdag d. 9/5-2006 kl. 19.00

2005

Ordinær generalforsamling tirsdag d. 10/5-2005 kl. 19.00

2004

Ekstraordinær generalforsamling søndag d. 20/6-2004 kl. 14.00

Ordinær generalforsamling torsdag d. 13/5-2004 kl. 19.00

2003

Ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 18/6-2003 kl. 19.30

Ordinær generalforsamling torsdag d. 29/5-2003 kl. 9.30