Foreningen

Foreningen omfatter

 • Jupitervej
 • Saturnvej til og med nr 29 og 34
 • Mælkevejen
 • Polluxvej
 • Vegavej

Opfordring til alle medlemmer

Ved at bevare områdets kvaliteter trods stor byggeaktivitet vil du bevare glæden ved området, og salgsværdien af dit hus vil i hvert fald ikke falde.
Det grønne naturlook vil være en fremtidssikker investering!

Områdets kvaliteter

 • grønne rabatter (ikke fliser og grus overalt)
 • hække – ikke faste hegn
 • ingen gennemkørende trafik
 • lav hastighed for biler i området takket være bump
 • fri for at se på parkerede biler på veje og rabatter – de holder nemlig inde på egen grund
 • ingen parkerede lastbiler
 • huse i forskellig byggestil (bjælkehytter, murstenshuse, pudsede huse, vinkelhuse etc.)
 • store grunde
 • rimeligt lavt støjniveau

Overhold følgende regler fra lokalplan, deklaration og ordensreglerne

 • anlæg (mindst) 2 parkeringspladser på egen grund – i forlængelse af hinanden eller ved siden af hinanden
 • den grønne rabat må kun belægges med fliser/sten/grus på kørevejen ind til de 2 parkeringspladser – resten skal være græs
 • den grønne rabat skal slås og vedligeholdes af hver enkel grundejer
 • frihold rabatten for postkasser, skraldestativ, papircontainer, byggematerialer mm.
 • max. 1 m’s højde på fast hegn mod vej
 • ingen skrotbiler (uindregistrerede køretøjer) i området
 • ingen parkerede lastbiler i området
 • ingen virksomheder i området – dog visse undtagelser, men der skal søges dispensation i kommunen


Jupitervej, april 2003