Status for området

Regelsæt

Udstykningsområdet Engholmgård er underlagt en tinglyst deklaration hhv. lokalplan 5.22.

Lokalplan 5.22 fra 2002 gælder for det midterste område.
Men den tinglyste deklaration gælder stadigvæk for samtlige grunde i grundejerforeningen!
Grunde øst for Jupitervej var tidligere underlagt lokalplan 5.8 af 1985, hvor de blev overført til helårsbeboelse. Lokalplan 5.8 er nu afløst af lokalplan 5.22.
Grundejerforeningen arbejder på at få erstattet den gamle deklaration af en moderne, som ligner lokalplanen.

Se kort over området, hvor der er farvelagt efter grundenes regelsæt: tinglyst deklaration hhv. lokalplan 5.22.

Status

 • Grunde nord for Mælkevejen (pånær Mælkevejen 2) er sommerhusområde (13 grunde)
  Omfatter Mælkevejen 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28 og Saturnvej 29, 34.
  Underlagt deklarationen.
 • Grunde syd for Mælkevejen (samt Mælkevejen 2) er overført til helårsområde (104 grunde)
  NB: Nuværende ejere af en sommerhusgrund (som er overført til helårs) kan fortsætte med sommerhusstatus. Først ved salg skal grunden overgå til helårs.
  77 grunde er underlagt den nye lokalplan 5.22 samt den tinglyste deklaration.
  25 grunde (østlige og sydlige grunde) har helårsstatus ifølge deklarationen, som de er underlagt.
  2 grunde (Mælkevejen 2 og 3) har speciel helårstilladelse, og er underlagt deklarationen.

Se kort over området, hvor der er farvelagt efter grundenes status: helårs eller sommerhus.

Adresser

Grundejerforeningens 117 medlemmer bor på følgende adresser:

 • Jupitervej (lige numre): 4-42
  Jupitervej (ulige numre): 3-73
 • Mælkevejen (lige numre): 2, 6-14, 18-28
  Mælkevejen (ulige numre): 1-13, 17
 • Polluxvej (lige numre): 4-8
  Polluxvej (ulige numre): 3-9
 • Saturnvej (lige numre): 6-28, 34
  Saturnvej (ulige numre): 5-15, 19-25, 29
 • Vegavej (lige numre): 4-8
  Vegavej (ulige numre): 1-13

Se kort over området, hvor der er farvelagt efter hvilken vej, grundene har adresse på.