Vandproblemer

I perioden oktober 2006 – januar 2007 havde vi 4 måneder med masser af regn!
Opfyldningsmateriale langs græsrabatter ved vejene blev mange steder skyllet væk. Grundejerforeningens bestyrelse modtog klager fra flere medlemmer.

I sidste halvdel af juni og starten af juli 2007 har vi igen masser af regn – det kommer nærmest som skybrud.
Grundejerforeningens bestyrelse modtog igen klager fra flere medlemmer.

Presseklip:

Vådeste juni nogensinde (DMI d. 2/7-2007)
Odense Vandselskab ruster borgerne til regnvejr (Odense Vandselskab d. 5/7-2007)
NB: Pjecen “KloakFakta – gode råd og vejledning om kloakproblemer” på 3.15 MB
Mindst 2.000 regn-skader på et døgn (DR d. 6/7-2007)
Danske huse skal op på sokler (POLITIKEN d. 6/7-2007)
Vandramte husejere venter på hjælp (POLITIKEN d. 7/7-2007)
55.000 m3 vand på en dag (FREDERIKSBORG AMTSAVIS d. 7/7-2007)
Stadig problemer med vand (FREDERIKSBORG AMTSAVIS d. 13/7-2007)
Husejere sætter prop i kloakken (POLITIKEN d. 13/7-2007)
Vejene
 • Asfalteringen i 2006 har medført at vejbanen har en korrekt profil, så vandet IKKE bliver liggende på vejbanen. Hvis det gjorde det, så ville det resultere i frostsprængninger om vinteren.
 • Tidligere var vejene hullede og med forkert fald rundt omkring, og vejene var ru pga. nedbrydningen. Det gjorde, at vandet blev holdt tilbage på vejbanen mange steder.
 • Regnvandsbrøndene i græsrabatten er lagt i korrekt niveau med vejbanen. Lovmæssigt må de ikke ligge lavere pga. faldfare. Men der mangler hævning af græsrabatter og indkørsler mange steder.
 • Alle regnvandsbrønde er blevet renset for skidt, sand og grus i efteråret 2006.
 • Tidligere var der vulster ved alle kryds i området. Disse blev fjernet ved asfalteringen og erstattet af hajtænder og vigepligtsskilte.
  Det viser sig nu, at vulsterne på Saturnvej ved Sennepsbakken og ved Jupitervej ud over uofficiel vigepligts markering – også havde funktion i forbindelse med afløb af regnvandet. Det har ingen kunnet forudse.
  Formanden har haft kontakt til kommunens nye vejingeniør. Han forklarede, at det er lovligt, at vandet fra den kommunale vej Sennepsbakken løber ned ad Saturnvej – det er forbundne kar! Andre kilder siger, at kommunen skal sørge for afløb af vandet fra den offentlige vej (Sennepsbakken).

Bestyrelsen overvejer følgende tiltag:

 • Flere regnvandsbrønde – men det er dyrt at realisere.
  1 ekstra brønd på Saturnvej overvejes. Pris indhentes pt.
 • Kantsten langs Saturnvej fra Sennepsbakken til Jupitervej.
  Pris indhentes pt.
 • Retablering af mini-vulst ved Sennepsbakken.
  Pris indhentes pt.
 • Indkøb af en kloakrenser.
  Aktive medlemmer kan så sørge for at få renset vejbrøndene nær egen grund.
Grundene
 • En stor del af grundene i området lider kraftigt under vandproblemer. Specielt de lavtliggende – og problemet forstørres af de store niveauforskelle i terrænet.
 • Tidligere har det fremgået af artikler i aviser, at grundejere lovligt kan viderelede vand fra egen grund til nabo. Så det er lavtliggende grunde, der har det største problem!
 • Kommunen forlanger ved nybyggeri, at regnvandet fra tagene føres til faskine. Det betyder, at vandet løber ud i jorden på din egen grund – og dermed gør grunden sumpet.
 • Terrænregulering er IKKE tilladt, hvis det generer naboer. Se byggeloven §13.
  Man kan altså ved byggeri ikke bare hæve grunden med 1 m, så man selv slipper for vand – for til gengæld vil naboens grund få vandproblemer.
 • Før udstykningen var området landbrug og frugtplantage. Gamle drænrør fra den gang kan være ødelagt i forbindelse med gravearbejde ved husbyggeri.
 • For nogle år siden blev kloakkerne i området foret med en ‘strømpe’. Man kan sagtens forestille sig, at gamle dræn ikke har været markeret på noget kort, og derfor er der måske ikke skåret hul gennem strømpen på det sted. I så fald vil drænet ikke virke.
 • Meget af jorden i området er ler og sill. Vand har svært ved at trænge igennem dette!
  Så når der har været gravet på grunden kommer leren op og spærrer.
 • Jo mere fliselægning og asfaltering på grundene – jo mere vand skal løbe væk og trænge ned andetsteds.

  Gode råd vedr. nybyggeri:

 • Byggeri med store entreprenørmaskiner kan give jorden såkaldt traktose. Det betyder bl.a. at vandet ikke kan trække ned.
  Sørg for at begrænse maskinernes køren rundt på grunden. Og lej jernplader, så jorden ikke trykkes og smadres ved byggeriet.
 • Sørg for at huset kommer på en høj sokkel – lad snusfornuften sejre over design!
 • Sørg for tilpas store dimensioner på tagrender, nedløbsrør og kloak.
 • Sørg for udhæng på huset, og en tilpas taghældning. På den måde undgår du vand gennem murværk og ned ad træbeklædning.

  Gode råd til anlæg:

 • Hæv græsrabatten ud for din grund, så rabatten kommer lidt op over vejbanens niveau.
  Det vil forhindre at vandet løber ind i græsset og oversvømmer det.
 • Hæv indkørslen til din grund, så den passer med asfalten, og gerne går et par grader opad, så vandet holdes ude på vejen.
 • Se 4 eksempler på grundejere, som har forstået budskabet, og har hævet græsrabatten og indkørslen.

  Gode råd om vedligeholdelse:

 • Rens jævnligt tagrenser, nedløbsrør og brønde for skidt og blade.
 • Hold øje med din vandmåler. Nedskriv f.eks. visningen hver måned.
  På Mælkevejen har vi netop haft en brud på vandledningen på en grund. Der er løbet ca. 2000 m3 ud! Det har gjort hele området sumpet.