Engholmgaards Grundejerforening, Saunte By, 3100 Hornbæk


Ordinær generalforsamling

onsdag d. 11. maj 2016 kl. 19.00
i Klubhuset, Karl Olsens Vej 5, Saunte


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

 2. Formandens beretning for 2015

 3. Aflæggelse af regnskab for 2015 og budget for 2016

 4. Indkomne forslag:

  Hulsten på vendepladsen samt afretning af asfalt og etablering af ny regnvandsbrønd. Poluxvej 7-9.
  Hjørneforstærkning på hjørnet Jupitervej/Saturnvej.
  Etablering af 30Km/t vejbump (2 stk. i alt) 1 på Vegavej samt 1 på Mælkevejen.
  Der er indhentet tilbud på ca. 160.000,- kr.


 5. Kontingent for 2017.
  Uændret 1.900 kr.

 6. Godtgørelse til bestyrelsesmedlemmerne 2017.
  Bestyrelsen foreslår uændret 800 kr. til hver.

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Rene Schibler (Mælkevejen 11) genopstiller.

 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

 9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter (på valg hvert år).
  Afgående revisorer er Jan Petersen (Vegavej 6) og Hans-Kristian Jacobsen (Saturnvej 11).
  Begge genopstiller.


 10. Eventuelt.


Der serveres kaffe m. brød samt øl/vand. Tilmelding ikke nødvendigt.

NB: Kun medlemmer, som har betalt kontingent til grundejerforeningen til tiden,
har stemmeret på generalforsamlingen ifølge vedtægterne.