Dagsorden generalforsamling 2024

Ordinær generalforsamling
for medlemmer af Grundejerforeningen Engholmgård
Onsdag d. 22. maj 2024 kl. 19:00
I Klubhuset, Karl Olsens Vej 5, Saunte

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning for 2023
 4. Aflæggelse af regnskab for 2023 og budget for 2024
 5. Kontingent for 2025.
  Bestyrelsen foreslår 3000,- kr.
 6. Godtgørelse til bestyrelsesmedlemmerne 2024.
  Bestyrelsen foreslår uændret 1200 kr. til hver.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Afgående bestyrelsesmedlem er Katrine Tingleff
  Genopstiller.
 8. Valg af suppleant til bestyrelsen
  Hans Henrik Holm Hansen (Jupitervej 43) Genopstiller
 9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter (på valg hvert år).
  Afgående revisorer er Jan Petersen (Vegavej 6) og Hans-Kristian Jacobsen (Saturnvej 11).
  Begge genopstiller.
 10. Eventuelt.

NB: Kun medlemmer, som har betalt kontingent til grundejerforeningen til tiden, kan ifølge vedtægterne stemme på generalforsamlingen.