Dagsorden generalforsamling 2022

Ordinær generalforsamling
for medlemmer af Grundejerforeningen Engholmgård
Tirsdag d. 31. maj 2022 kl. 19:00
I Klubhuset, Karl Olsens Vej 5, Saunte

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning for 2021
 4. Aflæggelse af regnskab for 2021 og budget for 2022
 5. Kontingent for 2023.
  Uændret 1.900 kr.
 6. Godtgørelse til bestyrelsesmedlemmerne 2023.
  Bestyrelsen foreslår uændret 800 kr. til hver.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Katrine Tingleff (Genopstiller)
 8. Valg af suppleant til bestyrelsen
  Hans Henrik Holm Hansen (Jupitervej 43) Genopstiller
 9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter (på valg hvert år).
  Afgående revisorer er Jan Petersen (Vegavej 6) og Hans-Kristian Jacobsen (Saturnvej 11).
  Begge genopstiller.
 10. Eventuelt.

NB: Kun medlemmer, som har betalt kontingent til grundejerforeningen til tiden, kan ifølge vedtægterne stemme på generalforsamlingen.