Dagsorden generalforsamling 2019

Ordinær generalforsamling
for medlemmer af Grundejerforeningen Engholmgård
Tirsdag d. 28. maj 2019 kl. 19:00
I Klubhuset, Karl Olsens Vej 5, Saunte

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning for 2018
 4. Aflæggelse af regnskab for 2018 og budget for 2019
 5. Indkomne forslag:
  Bestyrelsen foreslår, at der bliver afholdt et kursus i brug af hjertestarter.
 6. Kontingent for 2020:
  Uændret 1.900 kr.
 7. Godtgørelse til bestyrelsesmedlemmerne 2020.
  Bestyrelsen foreslår uændret 800 kr. til hver.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Henrik Andersen Genopstiller
  Jan Anthonsen Genopstiller
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 10. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter (på valg hvert år).
  Afgående revisorer er Jan Petersen (Vegavej 6) og Hans-Kristian Jacobsen (Saturnvej 11).
  Begge genopstiller.
 11. Eventuelt.

________________________________________
NB: Kun medlemmer, som har betalt kontingent til grundejerforeningen til tiden, kan ifølge vedtægterne stemme på generalforsamlingen.