Dagsorden generalforsamling 2021

Ordinær generalforsamling
for medlemmer af Grundejerforeningen Engholmgård
Onsdag d. 29. september 2021 kl. 19:00
I Klubhuset, Karl Olsens Vej 5, Saunte

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning for 2020
 4. Aflæggelse af regnskab for 2020 og budget for 2021
 5. Indkomne forslag:
  Forslag fra bestyrelsen:
  Opretning af asfalt på Jupitervej samt opretning af asfalt og ændring af vejens forløb og kantarmering på sti ved Mælkevejen. Pris 110.000,- incl moms
 6. Kontingent for 2022.
  Uændret 1.900 kr.
 7. Godtgørelse til bestyrelsesmedlemmerne 2022.
  Bestyrelsen foreslår uændret 800 kr. til hver.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Afgående bestyrelsesmedlemmer er Henrik Andersen og Jan Anthonsen.
  Begge genopstiller.
 9. Valg af suppleant til bestyrelsen (på valg hvert år)
  Hans Henrik Holm Hansen (Jupitervej 43) Genopstiller
 10. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter (på valg hvert år).
  Afgående revisorer er Jan Petersen (Vegavej 6) og Hans-Kristian Jacobsen (Saturnvej 11).
  Begge genopstiller.
 11. Eventuelt
  1. Der er kommer forslag til, at der foreningen kommer en hjerteløber ordning.
  2. Regnvands problematikken og foreningens opgaver.

NB: Kun medlemmer, som har betalt kontingent til grundejerforeningen til tiden, kan ifølge vedtægterne stemme på generalforsamlingen.