Dagsorden generalforsamling 2020

Ordinær generalforsamling
for medlemmer af Grundejerforeningen Engholmgård
Onsdag d. 2. september 2020 kl. 19:00
I Klubhuset, Karl Olsens Vej 5, Saunte

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning for 2019
 4. Aflæggelse af regnskab for 2019 og budget for 2020
 5. Indkomne forslag: 1. Bestyrelsen: Højre og venstre side af Saturnvej fra Sennepsbakken mod hjørnerne mod Jupitervej lægges små hollændere græsarmeringssten. Pris 42.340,- kr. plus moms.
  2. Bestyrelsen: Udskiftning af reflekspæle (ø160mm x 150 cm med rød refleks ved top) ved 5 bump (10 reflekspæle) Gl. pæle opgraves og bortkøres, jord omkring retableres og der sås græs. Pris 9.120,- kr. plus moms.
  Medlemmer :  Der indkøbes tre “Nabohjælp” skilte der placeres ved de primære veje (Mælkevejen og Sennepsbakken), der fører ind til grundejerforeningens område. Skiltene måler 35 x 50 cm og koster per styk 491 kr inkl. beslag til 60 mm standere og forsendelse. Se punkt 11.
 6. Kontingent for 2021.
  Uændret 1.900 kr.
 7. Godtgørelse til bestyrelsesmedlemmerne 2021.
  Bestyrelsen foreslår uændret 800 kr. til hver.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Katrine Tingleff (Genopstiller)
 9. Valg af suppleant til bestyrelsen
  Hans Henrik Holm Hansen (Jupitervej 43) Genopstiller
 10. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter (på valg hvert år).
  Afgående revisorer er Jan Petersen (Vegavej 6) og Hans-Kristian Jacobsen (Saturnvej 11).
  Begge genopstiller.
 11. Nabohjælp.. Et forslag fra medlemmer: Skal foreningen melde sig ind i ordningen Nabohjælp?
  Se link : https://nabohjaelp.botrygt.dk/
 12. Dialog om vandproblemer i området.
 13. Dialog om fartnedsættende foranstaltninger på Jupitervej

NB: Kun medlemmer, som har betalt kontingent til grundejerforeningen til tiden, kan ifølge vedtægterne stemme på generalforsamlingen.

HJERTESTARTER KURSUS
Mandag den 31. august
Klubhuset, Karl Olsens Vej 5, Saunte

Mandag den 31. august vil vi gerne invitere medlemmer i grundejerforeningen Engholmgaard til kursus i brugen af hjertestarter.
Kurset er gratis og afholdes af hjerteforeningen. I første omgang vil der blive afholdt to kurser. Et klokken 18:00 – 19:30 og 19:30 – 21:00. Der kan være 15 personer på hvert hold og det bliver først til mølle princippet. Skulle der komme flere tilmeldinger, finder vi en dato mere at afholde kursus for de sidste.
Kurset bliver afholdt I Klubhuset, Karl Olsens Vej 5, Saunte. 

Kurset afholdes af Martin Lessel Som er frivillig instruktør i hjertelunge redning i hjerteforeningen. Han er til dagligt i sikkerhedsafdelingen i Cph. Lufthavn og har været brandmand og first responder i Nordsjællands brandvæsen i 10 år.  

Vi skal lære at tjekke for bevidsthed ved en person, alarmere 112, give hjertelunge redning og anvende en hjertestarter. Vi lærer at ligge en person i stabilt sideleje ved bevidstløshed, Frigøre luftveje, førstehjælp med børn og baby. 

Tilmelding til dette kursus skal finde sted på mail til bestyrelsen. Bestyrelsen@Engholmgaard.dk

Tilmelding senest onsdag den 26. august.

Der bliver naturligvis serveret koldt at drikke, til de der tilmelder sig kurset.
Der vil naturligvis også blive taget hensyn til alle i forhold til Covid-19 situationen.