Engholmgaards Grundejerforening, Saunte By, 3100 Hornbæk


Ordinær generalforsamling

tirsdag d. 9. maj 2006 kl. 19.00
i Hornbæk Skoles kantine, Søren Kannesvej


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
  Bestyrelsen foreslår Martin Skovbjerg (Jupitervej 11), som er uddannet jurist.

 2. Formandens beretning for 2005.
  PowerPoint: Om foreningen, Beretning

 3. Aflæggelse af regnskab for 2005 og budget for 2006.

 4. Forslag fra bestyrelsen: Asfaltering af vejene
  Bestyrelsen foreslår, at der udføres fuldstændig asfaltering af samtlige veje i området i 2006. Finansieret ved opsparing samt banklån. Se bilag.
  PowerPoint: Asfaltering

 5. Kontingent for 2007.
  Bestyrelsen foreslår kontingent på 1.600 kr. (i lyset af forslaget om asfaltering).

 6. Godtgørelse til bestyrelsesmedlemmerne 2007. Bestyrelsen foreslår 800 kr. til hver.

 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
  Afgående bestyrelsesmedlemmer er Steen Toft Jørgensen (Mælkevejen 10) og Ole Jønsson (Saturnvej 18), som begge ønsker genvalg.

 8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
  Afgående suppleant er Helle Nordby (Jupitervej 7).

 9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
  Afgående revisorer er Jørgen Waldorff (Vegavej 4). Birte Carstensen (Saturnvej 13) har solgt ejendommen. Pt. ingen revisorsuppleanter.

 10. Eventuelt.


Vi håber, at du vil vise interesse for foreningens og områdets udvikling ved at møde frem. Hvis du ønsker at deltage, bedes du aflevere udsendte kupon senest tirsdag d. 2. maj 2006 til formanden, Mælkevejen 10 (af hensyn til indkøb og planlægning).
Der serveres kaffe og brød til de deltagere, som er tilmeldt.

NB: Kun medlemmer, som har betalt kontingent til grundejerforeningen inden 1/3, har stemmeret på generalforsamlingen ifølge vedtægterne.