Engholmgaards Grundejerforening, Saunte By, 3100 Hornbæk


Forbedring af rabatter og indkørsler

En del grundejere har på eget initiativ gjort et godt stykke arbejde for at forbedre de lokale forhold mht. indkørslen, græsrabatten. Og på den måde sørger for, at de ikke får store søer af vand stående i indkørsel eller på græsrabatten.

Den totale asfaltering i 2006 bevirkede jo, at vejbanen er blevet hævet. Mest på Jupitervej.


Rabat hævet

Her er hele græsrabatten blevet hævet ved påfyldning af jord, hvori der er sået græsfrø.

Det hele er fint i niveau med regnvandsbrønden.

Indkørslen er ligeledes blevet belagt med fliser, som passer i niveau til vejen.

Denne parcel vil ikke længere opleve søer af vand!

JupitervejDræn langs vejbanen

Grundejeren her er gået radikalt til værks, og har lagt dræn ned langs asfaltkanten.
Her kommer aldrig mere søer af vand!

Flisebelægningen i indkørslen passer godt i niveau til vejbanen.

Græsrabatten er også hævet ved jordpåfyldning.

SaturnvejSkærver hæver indkørslen

Tidligere fik denne grundejer en masse vand ind i indkørslen fra det vand. som kommer ned fra Sennepsbakken.

Nu er der lagt en pænt lagt nye skærver ovenpå indkørslen.

Derved er indkørslen hævet, så vandproblemet er løst.

SaturnvejHævet indkørsel med brostenkant

Der er lavet et plateau ved indkørslen, som så ligger 5-10 cm højere end vejen.

Vandet fra Mælkevejen løber fint ned i regnvandsbrønden (følg de røde linier på foto). Brostenskanten dirigerer vandet det rigtige sted hen.

Indkørslen er ligeledes blevet belagt med kørefliser, så der er fast underlag.

Denne koteletgrund vil ikke længere få vand fra vejen!

Mælkevejen