Engholmgaards Grundejerforening, Saunte By, 3100 Hornbæk


Ordinær generalforsamling

onsdag d. 10. maj 2017 kl. 19.00
i Klubhuset, Karl Olsens Vej 5, Saunte


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

 2. Formandens beretning for 2016

 3. Aflæggelse af regnskab for 2016 og budget for 2017

 4. Indkomne forslag:

  1. Hjørne Mælkevejen/Jupitervej 17 m store græsarmeringssten.
   Jupitervej nr. 38, 40 og nr. 69 lægges små græsarmeringssten.
   Samlet pris for dette arbejde 65.000,- kr.

  2. Stien mellem Polluxvej og Stjernevej/Sommervej rettes op og belægges med nye fliser.
   Bestyrelsen foreslår, at arbejdet udføres af frivillige. Budget maks. 10.000,- kr.

  3. Hjertestarter i Foreningen. “offentligt tilgængelig“. Forslag fra en beboer i foreningen. Bestyrelsen bakker op om dette forslag. Budget maks. 15.000,- kr. 5. Kontingent for 2018.
  Uændret 1.900 kr.

 6. Godtgørelse til bestyrelsesmedlemmerne 2018.
  Bestyrelsen foreslår uændret 800 kr. til hver.

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Henrik Andersen Genopstiller.
  Jan Anthonsen Genopstiller.
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

 9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter (på valg hvert år).
  Afgående revisorer er Jan Petersen (Vegavej 6) og Hans-Kristian Jacobsen (Saturnvej 11).
  Begge genopstiller.


 10. Eventuelt.


Der serveres kaffe m. brød samt øl/vand. Tilmelding ikke nødvendigt.

NB: Kun medlemmer, som har betalt kontingent til grundejerforeningen til tiden,
har stemmeret på generalforsamlingen ifølge vedtægterne.