Engholmgaards Grundejerforening, Saunte By, 3100 Hornbæk


Ordinær generalforsamling

onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.00
i Klubhuset, Karl Olsens Vej 5, Saunte


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

 2. Formandens beretning for 2014

 3. Aflæggelse af regnskab for 2014 og budget for 2015

 4. Indkomne forslag:

  Kantforstærkninger (bestyrelsen)
  Hulsten på de 2 sydlige hjørner ved Saturnvej og Mælkevejen. Hulsten på Jupitervej ved nr 34,36,65,67.
  Pris ifølge indhentet tilbud: 74.700 kr. ekskl. Moms, 93.375 kr. inkl. Moms.


 5. Kontingent for 2016.
  Bestyrelsen foreslår kontingentet hævet til 1.900 kr.

 6. Godtgørelse til bestyrelsesmedlemmerne 2016.
  Bestyrelsen foreslår uændret 800 kr. til hver.

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Jan Anthonsen (Vegavej 13) og Henrik Andersen (Saturnvej 12) genopstiller.

 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

 9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter (på valg hvert år).
  Afgående revisorer er Jan Petersen (Vegavej 6) og Hans-Kristian Jacobsen (Saturnvej 11).
  Begge genopstiller.


 10. Eventuelt.


Der serveres kaffe m. brød samt øl/vand. Tilmelding ikke nødvendigt.

NB: Kun medlemmer, som har betalt kontingent til grundejerforeningen til tiden,
har stemmeret på generalforsamlingen ifølge vedtægterne.