Engholmgaards Grundejerforening, Saunte By, 3100 Hornbæk


Ordinær generalforsamling

onsdag d. 7. maj 2014 kl. 19.00
i Hornbæk Skoles kantine, Søren Kannesvej


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

 2. Formandens beretning for 2013

 3. Aflæggelse af regnskab for 2013 og budget for 2014

 4. Indkomne forslag:

  Kantforstærkninger (bestyrelsen)
  Forslag om grus m. cement i (rød farve) og hulsten (blå farve) på Saturnvej og Mælkevejen (se grafik)
  Pris ifølge indhentet tilbud: 45.650 kr. ekcl. moms, 57.063 kr. inkl. moms.

 5. Kontingent for 2015.
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 1.600 kr.

 6. Godtgørelse til bestyrelsesmedlemmerne 2015.
  Bestyrelsen foreslår uændret 800 kr. til hver.

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Steen Toft Jørgensen (Mælkevejen 10) genopstiller ikke.

 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

 9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter (på valg hvert år).
  Afgående revisorer er Jan Petersen (Vegavej 6) og Hans-Kristian Jacobsen (Saturnvej 11).
  Begge genopstiller.


 10. Eventuelt.


Der serveres kaffe m. brød samt øl/vand. Tilmelding ikke nødvendigt.

NB: Kun medlemmer, som har betalt kontingent til grundejerforeningen til tiden,
har stemmeret på generalforsamlingen ifølge vedtægterne.