Engholmgaards Grundejerforening, Saunte By, 3100 Hornbæk


Ordinær generalforsamling

Tirsdag d. 7. maj 2013 kl. 19.00
i Hornbæk Skoles kantine, Søren Kannesvej


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
  Bestyrelsen foreslår som sædvanligt Poul Erik Larsen (Jupitervej 49).

 2. Formandens beretning for 2012

 3. Aflæggelse af regnskab for 2012 og budget for 2013

 4. Indkomne forslag:
  Ændring af Ordensreglement (fremsat af bestyrelsen)

 5. Kontingent for 2014.
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 1.600 kr.

 6. Godtgørelse til bestyrelsesmedlemmerne 2014.
  Bestyrelsen foreslår uændret 800 kr. til hver.

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Jan Anthonsen (Vegavej 13) og Henrik Andersen (Saturnvej 12) genopstiller.

 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  Katrine Tingleff (Jupitervej 35) genopstiller.

 9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter (på valg hvert år).
  Afgående revisorer er Jan Petersen (Vegavej 6) og Poul Erik Larsen (Jupitervej 49).
  Jan Petersen genopstiller. Poul Erik Larsen genopstiller ikke.
  Afgående revisorsuppleant er Hans-Kristian Jacobsen (Saturnvej 11), som opstiller som revisor.


 10. Eventuelt.


Der serveres kaffe og brød. Tilmelding ikke nødvendigt.

NB: Kun medlemmer, som har betalt kontingent til grundejerforeningen til tiden,
har stemmeret på generalforsamlingen ifølge vedtægterne.