Engholmgaards Grundejerforening, Saunte By, 3100 Hornbæk


Ordinær generalforsamling

Torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19.00
i Hornbæk Skoles kantine, Søren Kannesvej


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
  Bestyrelsen foreslår Poul Erik Larsen (Jupitervej 49).

 2. Formandens beretning for 2011

 3. Aflæggelse af regnskab for 2011 og budget for 2012

 4. Indkomne forslag:
  Bestyrelsen foreslår, at den bemyndiges til at foretage vejreparationer og kantforstærkninger på max. 75.000 kr.

 5. Kontingent for 2013.
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 1.600 kr.

 6. Godtgørelse til bestyrelsesmedlemmerne 2013.
  Bestyrelsen foreslår uændret 800 kr. til hver.

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Steen Toft Jørgensen (formand, Mælkevejen 10) er på valg. Genopstiller.

 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  Katrine Tingleff (Jupitervej 35) er suppleant. Genopstiller.

 9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter (på valg hvert år).
  Poul Erik Larsen (Jupitervej 49) og Jørgen Waldorff (Vegavej 4) er revisorer. Poul Erik Larsen genopstiller.
  Jan Petersen (Vegavej 6) er revisorsuppleant.


 10. Eventuelt.


Der serveres kaffe og brød. Tilmelding ikke nødvendigt.

NB: Kun medlemmer, som har betalt kontingent til grundejerforeningen til tiden,
har stemmeret på generalforsamlingen ifølge vedtægterne.