Engholmgaards Grundejerforening, Saunte By, 3100 Hornbæk


Ordinær generalforsamling

mandag d. 16. maj 2011 kl. 19.00
i Hornbæk Skoles kantine, Søren Kannesvej


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
  Bestyrelsen foreslår Poul Erik Larsen (Jupitervej 49).

 2. Formandens beretning for 2010 .

 3. Aflæggelse af regnskab for 2010 og budget for 2011
  Oversigt over snerydningsudgifter: sneryd.gif (billede)

 4. Indkomne forslag: ingen.

 5. Kontingent for 2012.
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 1.600 kr.
  NB: banklånet forventes tilbagebetalt primo 2012.


 6. Godtgørelse til bestyrelsesmedlemmerne 2012.
  Bestyrelsen foreslår uændret 800 kr. til hver.

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Jan Anthonsen (Vegavej 13) og Henrik Andersen (Saturnvej 12) er på valg. Begge genopstiller.

 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  Katrine Tingleff (Jupitervej 35) har været suppleant. Genopstiller.

 9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter (på valg hvert år).
  Poul Erik Larsen (Jupitervej 49) og Jørgen Waldorff (Vegavej 4) genopstiller som revisorer.
  Jan Petersen (Vegavej 6) har været revisorsuppleant.


 10. Eventuelt.


Der serveres kaffe og brød. Tilmelding ikke nødvendigt.

NB: Kun medlemmer, som har betalt kontingent til grundejerforeningen til tiden,
har stemmeret på generalforsamlingen ifølge vedtægterne.