Engholmgaards Grundejerforening, Saunte By, 3100 Hornbæk


Ordinær generalforsamling

tirsdag d. 18. maj 2010 kl. 19.00
i Hornbæk Skoles kantine, Søren Kannesvej


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
  Bestyrelsen foreslår Poul Erik Larsen (Jupitervej 49).

 2. Formandens beretning for 2009 .

 3. Aflæggelse af regnskab for 2009 og budget for 2010 .
  Beretning om regnskab .

 4. Indkomne forslag:
  a) Anette Søndergaard (Jupitervej 61):
  Debat om saltning af vejene i vinterperioden.

 5. Kontingent for 2011.
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 1.600 kr. (NB: der afbetales på banklånet).

 6. Godtgørelse til bestyrelsesmedlemmerne 2011.
  Bestyrelsen foreslår uændret 800 kr. til hver.

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Steen Toft Jørgensen (Mælkevejen 10) er på valg, og genopstiller.

 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

 9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter (på valg hvert år).
  Poul Erik Larsen (Jupitervej 49) genopstiller som revisor.
  Jan Petersen (Vegavej 6) opstiller som revisor - har været revisorsuppleant.

 10. Eventuelt.


Der serveres kaffe og brød. Tilmelding ikke nødvendigt.

NB: Kun medlemmer, som har betalt kontingent til grundejerforeningen til tiden,
har stemmeret på generalforsamlingen ifølge vedtægterne.