Engholmgaards Grundejerforening, Saunte By, 3100 Hornbæk


Ordinær generalforsamling

torsdag d. 14. maj 2009 kl. 19.00
i Hornbæk Skoles kantine, Søren Kannesvej


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

 2. Formandens beretning for 2008.

 3. Aflæggelse af regnskab for 2008 og budget for 2009 .

 4. Indkomne forslag:
  a) Forslag fra Jørgen Waldorff, Vegavej 4:
  Opsætning af kantpæle i svinget på Vegavej.
  b) Forslag fra bestyrelsen:
  Ny forstærkning i svinget på Jupitervej og i krydset Saturnvej/Jupitervej (sydøst). Ligledes skal forstærkningen i svinget på Vegavej udbygges, samt i krydset Saturnvej/Polluxvej (nordvest). Vulst ved Sennepsbakken ønskes reetableret.

 5. Kontingent for 2010.
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 1.600 kr. (NB: der afbetales på banklånet).

 6. Godtgørelse til bestyrelsesmedlemmerne 2010.
  Bestyrelsen foreslår uændret 800 kr. til hver.

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Steen Toft Jørgensen (Mælkevejen 10) opstiller for 1 år, Jan Anthonsen (Vegavej 13) og Henrik Andersen (Saturnvej 12) opstiller for 2 år.
  NB: Bestyrelsen skal kun bestå af 3 medlemmer (vedtægtsændring i 2008).

 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  Katrine Tingleff (Jupitervej 35) opstiller. Har i 1 år været medlem af bestyrelsen.

 9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter (på valg hvert år).
  Afgående revisorer er Jørgen Waldorff (Vegavej 4) og Poul Erik Larsen (Jupitervej 49). Afgående revisorsuppleant er Jan Petersen (Vegavej 6).

 10. Eventuelt.


Der serveres kaffe og brød. Tilmelding ikke nødvendigt.

NB: Kun medlemmer, som har betalt kontingent til grundejerforeningen senest d.1/3-2009, har stemmeret på generalforsamlingen ifølge vedtægterne.