Engholmgaards Grundejerforening, Saunte By, 3100 Hornbæk


Ekstraordinær generalforsamling

Torsdag d. 5. juni 2008 kl. 19.00 i haven på Saturnvej 12


Dagsorden:
  1. Valg af dirigent.

  2. Godkendelse af forslaget til vedtægtsændringer for grundejerforeningen.

    NB: I vedtægterne §11 er beløbet fastholdt til 25.000 kr,
    som bestyrelsen kan råde over til planlagte forbedrings- eller
    vedligeholdelsesarbejder uden at skulle indkalde til generalforsamling.

  3. Evt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Vedtægtsændringerne er vedtaget på generalforsamlingen d. 20. maj 2008.

Da der ikke deltog mindst 1/3 af de 117 medlemmer ved den ordinære generalforsamling, er denne ekstraordinære generalforsamling nødvendig for den endelige vedtagelse.
Ved den ekstraordinære generalforsamling gælder alm. flertal ved afstemning.