Engholmgaards Grundejerforening, Saunte By, 3100 Hornbæk


Ordinær generalforsamling

tirsdag d. 20. maj 2008 kl. 19.00
i Hornbæk Skoles kantine, Søren Kannesvej


Dagsorden:           PDF-udgave (rundsendes pr. brev)

 1. Valg af dirigent.
  Bestyrelsen foreslår Martin Skovbjerg (Jupitervej 11), som er uddannet jurist.

 2. Formandens beretning for 2007.
  Formandens præsentationer: Om foreningen     Beretning

 3. Aflæggelse af regnskab for 2007 og budget for 2008 .

 4. Forslag til vedtægtsændringer (stillet af formanden).
  Formandens præsentation: Ændring
  Grundejerforeningens gældende vedtægter.

 5. Kontingent for 2009.
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 1.600 kr. (NB: der afbetales på banklånet).

 6. Godtgørelse til bestyrelsesmedlemmerne 2009.
  Bestyrelsen foreslår uændret 800 kr. til hver.

 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (på valg hvert andet år).
  Afgående bestyrelsesmedlemmer er formand Steen Toft Jørgensen (Mælkevejen 10), som genopstiller, og medlem Ole Jönsson (Saturnvej 18), som ikke genopstiller,.

 8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
  Afgående suppleant er Claes Nielsen (Mælkevejen 8), som genopstiller.

 9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter (på valg hvert år).
  Afgående revisorer er Jørgen Waldorff (Vegavej 4) og Poul Erik Larsen (Jupitervej 49). Poul Erik Larsen genopstiller.
  Afgående revisorsuppleant er Jan Petersen (Vegavej 6).

 10. Eventuelt.


Vi håber, at du vil vise interesse for grundejerforeningens og områdets udvikling ved at møde frem. Hvis du ønsker at deltage, bedes du aflevere en seddel til formanden eller sende en e-mail til formanden.
Fristen er tirsdag d. 13. maj 2008. Der serveres kaffe og brød til de deltagere, som er tilmeldt.

NB: Kun medlemmer, som har betalt kontingent til grundejerforeningen senest d.1/3-2008, har stemmeret på generalforsamlingen ifølge vedtægterne.