Engholmgaards Grundejerforening, Saunte By, 3100 Hornbæk


Ordinær generalforsamling

tirsdag d. 15. maj 2007 kl. 19.00
i Hornbæk Skoles kantine, Søren Kannesvej


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
  Bestyrelsen foreslår Martin Skovbjerg (Jupitervej 11), som er uddannet jurist.

 2. Formandens beretning for 2006.
  PowerPoint: Om foreningen, Beretning

 3. Aflæggelse af regnskab for 2006 og budget for 2007

 4. Kontingent for 2008.
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 1.600 kr. (der skal betales af på banklånet).

 5. Godtgørelse til bestyrelsesmedlemmerne 2008.
  Bestyrelsen foreslår 800 kr. til hver.

 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (på valg hvert andet år).
  Afgående bestyrelsesmedlemmer er næstformand Henrik Andersen (Saturnvej 12), kasserer Jan Anthonsen (Vegavej 13) og medlem Dorthe Bjørn Andersen (Jupitervej 51). Alle 3 genopstiller.

 7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
  Afgående suppleant er Helle Nordby (Jupitervej 7), som ikke genopstiller.

 8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter (på valg hvert år).
  Afgående revisorer er Jørgen Waldorff (Vegavej 4) og Poul Erik Larsen (Jupitervej 49), som begge genopstiller.
  Afgående revisorsuppleant er Jan Petersen (Vegavej 6), som genopstiller.

 9. Eventuelt.


Vi håber, at du vil vise interesse for foreningens og områdets udvikling ved at møde frem.

Hvis du ønsker at deltage, bedes du aflevere den udleverede kupon senest tirsdag d. 9. maj 2007 til formanden, Mælkevejen 10. Der serveres kaffe og brød til de deltagere, som er tilmeldt.

NB: Kun medlemmer, som har betalt kontingent til grundejerforeningen senest d.1/3-2007, har stemmeret på generalforsamlingen ifølge vedtægterne.