Engholmgaards Grundejerforening, Saunte By, 3100 Hornbæk


Ekstraordinær generalforsamling

Tirsdag d. 16. maj 2006 kl. 19.00
i haven på Saturnvej 12


Referat:

  Der var i alt 25 medlemmer til stede til mødet. Desuden var der 15 gyldige fuldmagter fra medlemmer der ikke kunne deltage.
  Formanden lagde ud med at byde velkommen, og fortalte kort om, hvorfor at der skulle afholdes ekstraordinær generalforsamling.
  Spørgsmål fra tilstedeværende omhandlede vandproblemerne på nogle af vejene, og hvilken asfalttype der blev udlagt. Desuden blev det oplyst hvilke firmaer, der havde givet pris på arbejdet og hvilket firma, der nok ville vinde arbejdet.

  Afstemningen ifølge dagsordnen:
  Godkendelse af bestyrelsens ønske om muligheden for optagelse af banklån på max. 800.000,- kr. (til gennemførelse i 2006 af en fuldstændig asfaltering af vejene i området).

  FOR: 39 inkl. 14 fuldmagter
  IMOD: 1 inkl. fuldmagt
  FORSLAGET ER VEDTAGET


  Evt.:
  Under eventuelt blev næstformandens rod i forhaven kommenteret. Dette lidt irrelevant for generalforsamlingen, men som lovet ført til referat.
  Mødet blev afholdt i god ro og orden i næstformandens flotte baghave!Ovenstående referat er godkendt og underskrevet af bestyrelsen (Steen Toft Jørgensen, Henrik Andersen, Jan Anthonsen, Ole Jønsson, Dorthe Bjørn Andersen).