Engholmgaards Grundejerforening, Saunte By, 3100 Hornbæk


Ekstraordinær generalforsamling

Tirsdag d. 16. maj 2006 kl. 19.00 i haven på Saturnvej 12


Dagsorden:
  1. Valg af dirigent.

  2. Banklån
    Godkendelse af bestyrelsens ønske om mulighed for optagelse af banklån på max. 800.000 kr. (til gennemførelse i 2006 af en fuldstændig asfaltering af vejene i området).

  3. Evt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
NB: På den ordinære generalforsamling d. 9/5-2006 blev asfalteringsprojektet godkendt incl. muligheden for optagelse af banklån.

Banken har som betingelse for at yde lånet stillet krav om, at lånet vedtages på samme måde som en vedtægtsændring i foreningen.
Det betyder, at forslaget foruden vedtagelse på den ordinære generalforsamling også skal vedtages på en ekstraordinær generalforsamling (hvis der ikke er mødt mindst 1/3 af medlemmerne på den ordinære generalforsamling, og hvis ikke mindst 2/3 af de fremmødte har stemt for forslaget).

Fremmøde er vigtigt - ellers kan hele asfalteringsprojektet kuldsejle!

PS: Der serveres en øl/vand til de fremmødte medlemmer.