Engholmgaards Grundejerforening, Saunte By, 3100 Hornbæk


Ekstraordinær generalforsamling

Søndag d. 20. juni 2004 kl. 14.00 i haven Mælkevejen 10


Referat:

 1. Valg af dirigent:
  Poul Erik Larsen, Jupitervej 49, blev valgt.
  Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne.
  Forklarede også, at vedtægtsændringsforslaget kan vedtages med alm. flertal på denne ekstraordinære generalforsamling.

 2. Godkendelse af forslaget til nye vedtægter for grundejerforeningen:
  Forslaget om nye vedtægter for foreningen blev vedtaget uden afstemning.
  Efter vedtagelse på først den ordinære og derefter den ekstraordinære generalforsamling er vedtægterne nu gældende for Engholmgaards Grundejerforening.

 3. Evt.
  Formanden orienterede om:
  a) at han netop havde modtaget de 6 underskrifter på aflysning af servitut fra 1947
  b) at kommunen sandsynligvis vil betale forstærkning af hjørnerne ved Mælkevejen udmunding i Sandagerhusvej, og det vestlige hjørne af Saturnvejs udmunding i SennepsbakkenOvenstående referat er godkendt og underskrevet af generalforsamlings dirigent Poul Erik Larsen samt bestyrelsens formand Steen Toft Jørgensen og kasserer Jan Anthonsen.