Engholmgaards Grundejerforening, Saunte By, 3100 Hornbæk


Ordinær generalforsamling

torsdag d. 13. maj 2004 kl. 19.00
i Hornbæk Skoles kantine, Søren Kannesvej


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Poul Erik Larsen.

 2. Formandens beretning for 2003 (herunder: administrative fornyelser, vejvedligehold 2003 og snerydning, planstrategi 2004-2016, overførsel af de sidste 13 grunde til helårs).

 3. Aflæggelse af regnskab for 2003 og budget for 2004 (herunder vejvedligehold 2004).

 4. Indkomne forslag:

  a) Fra bestyrelsen:
  Regelsanering (samlet pakke til vedtagelse):
  * Aflysning af tinglyst servitut af 1947
  * Påtegning af deklaration af 1962
  * Ændring af foreningens vedtægter
  Mød op, da vi ellers skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

  b) Fra medlem: (læs forslagets begrundelse)
  "Grundejerforeningens bestyrelse (gerne sammen med naboforeningerne) skal undersøge
  mulighederne for og aktivt arbejde for en betydelig reduktion af den påtænkte bebyggelse
  af markerne øst for Sandagerhusvej."

 5. Kontingent for 2005. Bestyrelsen foreslår kontingentet forhøjet til kr. 700.

 6. Godtgørelse til bestyrelsesmedlemmerne 2005. Bestyrelsen foreslår kr. 800 til hver.

 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Afgående er Steen Toft Jørgensen, som ønsker genvalg. Bestyrelsen foreslår endvidere suppleanten Ole Jönsson.

 8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. Afgående er Ole Jönsson.

 9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Afgående revisorer er Jørgen Waldorff og Birthe Carstensen.

 10. Eventuelt.


Vi håber, at du vil vise interesse for foreningens og områdets udvikling ved at møde frem.

Hvis du ønsker at deltage, bedes du aflevere udsendte kupon senest mandag d. 3. maj 2004 til formanden, Mælkevejen 10 (af hensyn til indkøb og planlægning).

Der serveres kaffe og brød til de deltagere, som er tilmeldt.