Engholmgaards Grundejerforening, Saunte By, 3100 Hornbæk


Ekstraordinær generalforsamling

Onsdag d. 18. juni 2003 kl. 19.30 på Mælkevejen 10


Referat:

 1. Valg af dirigent:
  Poul Erik Larsen, Jupitervej 49, blev valgt.
  Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne.

 2. Godkendelse af forslaget til nye vedtægter for grundejerforeningen:
  Forslaget om nye vedtægter for foreningen blev vedtaget efter afstemning med stemmerne:
  15 for og 0 imod.

  Efter vedtagelse på først den ordinære og derefter den ekstraordinære generalforsamling er vedtægterne nu gældende for Engholmgaards Grundejerforening.

 3. Evt.
  Formanden orienterede om udsendelse af papirer i weekenden. Desuden arbejder bestyrelsen på, at få forstærket hjørnerne ved Polluxvej og Vegavej (ud til Saturnvej).Ovenstående referat er godkendt og underskrevet af generalforsamlings dirigent (Poul Erik Larsen) og bestyrelsen (Steen Toft Jørgensen, Henrik Andersen, Jan Anthonsen).