Engholmgaards Grundejerforening, Saunte By, 3100 Hornbæk


Ekstraordinær generalforsamling

Onsdag d. 18. juni 2003 kl. 19.30 i haven på Mælkevejen 10


Dagsorden:
  1. Valg af dirigent.

  2. Godkendelse af forslaget til nye vedtægter for grundejerforeningen.

    Materiale er udsendt i starten af året til alle medlemmer (husk at §12 er ændret).
    Vedtægterne er vedtaget på generalforsamlingen d. 29. maj 2003.
    Da der ikke deltog mindst 1/3 af de 117 medlemmer ved den ordinære generalforsamling, er denne ekstraordinære generalforsamling nødvendig for den endelige vedtagelse.

  3. Evt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen